Când la dăm aripi, ei devin îngeri…/When we give them wings, they become angels….

Florin Ianovici

Romanian version:

Când la dăm aripi, ei devin îngeri.

Când le luăm aripile, ei rămân doar oameni…!

Atât de uşor se frâng oamenii. Atăt de fragilă e puterea noastră. Mâinile lui Dumnezeu suntem noi. Nu zdrobiţi, nu frângeţi, nu stingeţi ce încă mai fumegă. Alinaţi şi mângâiaţi pe cei ce suferă. Nu pentru că merită ci pentru că sunteţi mâinile Lui pentru cei înfrânţi de viaţă.

Dar iubiţi înţelept! Iubiţi cu Adevărul, iubiţi cu tăcerea ca prietenii lui Iov. Iubiţi rugăndu-vă şi tăind calea celor ce vor să găsească o margine de prăpastie de pe care să se arunce. Ieşiţi-le înainte şi spuneţi-le că există speranţă…! O nădejde care se numeşte Isus Hristos!

Când la dăm aripi, ei devin îngeri…!

English version: 

When we give them wings, they become angels.                                                                                        

When we take the wings, they remain just people …!

People break so easily. So fragile is our strength. We are God’s hands. Do not crush, do not tear, do not extinguish what still smoldering. Soothe and comfort those who suffer. Not because they deserve but for being His hands for those defeated by life.

Also, love wisely! Really loved, loved with silence that Job’s friends. Love praying and cutting way for those who want to find a cliff edge from where to jump. Get them before and tell them that there is hope …! A hope that is called Jesus Christ!

When we give them wings, they become angels …!

Posted by Pastor Florin Ianovici on 4th October 2012 on his Facebook status.  https://www.facebook.com/florinianovici?fref=ts

By cornelilioi Posted in Diverse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s