Istoria (ne)înţelegerii (1): Pîntecele Duhului

Romania Evanghelica

Întîlnirea lui Nicodim cu Isus este o relatare relativ scurtă, dar de importanță capitală pentru teologia creștină.

Fragmentul din prima jumătate a capitolului 3 din Evanghelia lui Ioan conține multe elemente surprinzătoare, fiind de o densitate ideatică asemănătoare cu cea a prologului din capitolul prim sau a fragmentului despre lucrarea Mîngîietorului din capitolul 16.

Aici apare mult citatul Ioan 3:16, devenit mai degrabă obiect al grădiniței confesionale, decît subiect al teologiei pentru CREŞTINII MATURI.

Sînt cuvintele lui Isus adresate lui Nicodim?

David Pawson, în eseul său Este Ioan 3:16 nucleul Evangheliei?, mărturisește că, la fel ca majoritatea creștinilor, a înțeles cu totul greșit acest verset și face observația următoare:

“Cu siguranță, Isus a rostit versetele 14 și 15, dar 16? Aceasta este întrebarea. Ori de câte ori este în discuție un verset din Biblie, te întrebi: Cine a spus asta, cui i-a spus-o, de ce a spus-o? Ei bine…

View original post 1,414 more words

By cornelilioi Posted in Diverse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s