MESAJ DE FLORII…de Florin Ianovici

SAM_0389

Luca 19:37-40 Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!” Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”

Decât să mă acopere pietrele mai bine să mă certe ,,bolovanii’’.

Și dacă minuni nu voi mai vedea tot voi privi minunea de Împărat care vine în Numele Domnului și va fi de ajuns.

Floriile: flori, ramuri de finic, haine așternute, osanale, bucurie dar mai presus de toate un împărat…Isus!

Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s