5 Semne Ca Apartii Unei Biserici Bolnave

RAZE

Curchleaders.com (M.Thomas) – a publicat un articol de diagnoză în care prezintă 5 simptome ale unei biserici bolnave, pornind de la ideea că nu există biserici perfecte, deoarece bisericile sunt formate din oameni imperfecţi, singurele elemente perfecte fiind Evanghelia şi puritatea prezenţei Domnului. Totuşi, în ciuda imperfecţiunii există biserici sănătoase, dar există şi biserici bolnave. Din ce fel de biserică faci parte? Este ea sănătoasă sau bolnavă?

In esenţă, iată simptomele prezentate şi rezumatul ideilor:

1.     Conducerea nu are o viziune clară

O biserică a cărei conducere nu explică congregaţiei şi nu statuează: „Cine suntem, unde vrem să ajungem şi cum ne-am propus să ajungem acolo” este bolnavă în forma cea mai gravă.

Pe de altă parte dacă aparţii unei biserici care şi-a definit viziunea şi misiunea, dar acestea nu sunt vizibil urmărite, dacă realizarea lor nu este realizată prin structuri, programe sau misiuni, cel mai probabil aparţii unei biserici…

View original post 240 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s