Presbiteri și diaconi

Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus

Lumea lui Dumnezeu și a noastră

Deși găsim referințe și aluzii la lumea lui Dumnezeu și în alte părți din Biblie, Apocalipsa lui Ioan ne descoperă cu mai multă claritate situația slujirii lui Dumnezeu la curtea Sa cerească. Astfel înțelegem că în imediata vecinătate a tronului lui Dumnezeu există 24 de presbiteri întronați și încununați. Presbiterii aceștia sunt ființe speciale care cunosc planurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu li le-a descoperit, și natura lui Dumnezeu, fiind cel mai adesea surprinși în închinare.

Desigur cei mai numeroși slujitori ai lui Dumnezeu sunt îngerii. Ei sunt cunoscuți a îndeplini orice slujbă cere Dumnezeu de la ei pentru cei ce vor moșteni mântuirea (Evrei 1:14). Patriarhul Iacov i-a văzut într-o perpetuă mișcare pe scara care duce la tronul lui Dumnezeu (Gen. 28:12). Îngerii duc mesaje de la Dumnezeu către oameni și informații despre oameni către Dumnezeu, îngerii scapă din tot felul de pericole…

View original post 2,798 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s