Ce înseamnă nașterea din nou (6)

Romania Evanghelica

Ce înseamnă nașterea din nou – David Pawson, Societatea Biblică din România, Oradea, 2011, 374 p.

“Nu există niciun temei în Noul Testament pe baza căruia Cincizecimea să poată fi văzută ca un eveniment colectiv, unic, irepetabil și care să cuprindă împlinirea deplină a profeției lui Ioan despre botezul viitor al Duhului. Întreg limbajul folosit cu privire la experiența “subiectivă” a ucenicilor în ziua respectivă este utilizat în mod liber și cu privire la credincioșii ulteriori, care nu erau prezenți în acel moment. Se poate să fi existat anumite fenomene “obiective”, care au însemnat acea primă ocazie, dar, în esență, aceasta a fost prima dintre multele astfel de “revărsări” ale Duhului.

Conchidem că ziua Cincizecimii a “inaugurat” elementul final al inițierii creștine, permițând botezului Duhului să încheie împătrita succesiune, alături de pocăință, credință și botezul în apă. Experiența celor prezenți atunci reprezintă, prin urmare, o paradigmă ce stabilețte regula pentru…

View original post 4 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s