Vinerea patimilor !

scris deSilviu Firulete ȋn aprilie 13, 2012

Nu știu câți dintre noi ne dӑm seama, sau câți dintre noi am realizat mӑcar vreodatӑ ceea ce semnificӑ ȋn adevӑratul sens al cuvântului “Vinerea patimilor”.

Așa cum ne sugereazӑ și titlul, creștinii ȋși aduc aminte de patimile Domnului Isus Hristos, de suferințele care le-a ȋndurat atunci când era biciuit, de coroana de spini care a purtat-o ȋn locul nostru, și nu ȋn ultimul rând de crucea pe care a purtat-o și a murit pe ea, pentru cӑ iubirea Lui pentru omenire era așa de mare ȋncât Dumnezeu ca sӑ ne salveze pe noi niște pӑcӑtoși, și-a trimis propriul fiu la moarte ca noi sӑ putem fi salvați.

Cum iudeii ȋn zilele Domnului Isus când a fost rӑstignit strigau “La moarte”, “Rӑstignește-l”, așa și poporul român strigӑ ȋn Vinerea Mare aceleași cuvinte, ba mai mult, mulți dintre ei ȋl și scuipӑ și ȋnjurӑ pe Dumnezeu când lucrurile lor nu le merg bine. Nu ne dӑm seama cӑci lucrurile proaste din viața noastrӑ care ni se ȋntâmplӑ sunt rezultatul alegerilor noastre de a-l trimite pe Dumnezeu la moarte. Nu de dӑm seama, cӑ atunci când ȋntoarcem spatele mântuirii care ne-a fost datӑ odatӑ și pentru totdeauna ca dar al prețului plӑtit pentru rӑscumpӑrare de Dumnezeul nostru, mai batem odatӑ ȋncӑ un cui ȋn mâinile și picioarele Domnului Isus.

Deseori alegi metoda biciuirii și a scuipӑrii, decât sӑ ȋl lauzi pe Dumnezeu și sӑ ȋi aduci cinste, onoare și slavӑ pentru binele care l-a fӑcut pentru tine.

Pentru unii, “acest obicei” de trӑdare, de scuipare, de rӑstignire, și ignorare a mântuirii, este o obișnuințӑ ȋn viața lor, ȋncât li se pare cӑ viața devine un basm.

Iubit prieten, și drag cititor al acestor rânduri, pânӑ când vei mai merge pe calea impusӑ de tine, pânӑ când vei ȋncerca sӑ tai din cruce ca sӑ ȋți fie mult mai ușoarӑ, pânӑ când vei refuza darul mântuirii? Nu vezi cӑ azi Isus bate la ușa inimii tale ca sӑ ȋi deschizi? Nu vezi tu cӑ bunӑtatea Lui e așa de mare ȋncât chiar a murit pe cruce pentru tine? Nu ai realizat ȋncӑ lucrul acesta?

Ȋntoarce-te azi din lumea de pӑcat, spune-i Lui “O Doamne, destul te-am rӑstignit prin purtarea mea și faptele mele, destul am neglijat mântuirea Ta. Primește-mi inima mea; toatӑ ți-o ȋncredințez Ție. Fӑ de acum ce vrei Tu sӑ faci cu ea”

Amin!

publicat de: http://totalschimbat.ro/2012/04/13/vinerea-patimilor/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s