Nu mai purta masca!

 

 by  Silviu Firulete ȋn aprilie 3, 2012 — Posted on http://totalschimbat.ro/2012/04/03/nu-mai-purta-masca/

 

Ȋntr-una din zile, Elisa ȋi spuse soțului ei: “Dragule, te rog sӑ nu mai porți masca aceea șodoasӑ pe care o purtai când jucai la teatru. Știi cӑ piesa ȋn care ai jucat nu ȋmi este pe plac din cauza suferinței pe care mi-ai pricinuit-o.” “Elisa, știu cӑ poate ȋncӑ mai suferi, dar am probat-o puțin deoarece mӑ amuzӑ când ȋmi aduc aminte de episodul ȋn care sora ta s-a speriat de mine ȋncât n-a mai vrut sӑ vinӑ sӑ mӑ mai vadӑ o lunӑ de zile. Era tot speriatӑ din cauza acelei mӑști.” “Da, și dacӑ tot vorbim de mascӑ, cum ar fi sӑ te mai deschizi și tu puțin. Ȋn familie trebuie sӑ fii mai deschis cu mine. Aici nu suntem pe scenӑ.” “Iubito, ȋmi pare rӑu, ȋnsӑ uneori mӑ comport din cauza instinctului cu care am trӑit aproape o viațӑ ȋntreagӑ.” “Cred cӑ de azi ar trebui sӑ arunci masca aceea șodoasӑ, dar și masca comportamentului”, spuse Elisa ȋn timp ce ieși ca vântul pe ușa din bucӑtӑrie.

Trist, dar uneori adevӑrat și ȋn viața noastrӑ. De câte ori nu am ȋncercat sӑ pӑrem mai buni decât suntem, sӑ ne comportӑm altfel decât ne comportӑm noi ȋn fiecare zi, sӑ pozӑm ȋn fel și fel de episoade ale vieții cât mai bine cu puțințӑ, ȋncât lumea sӑ creadӑ cӑ suntem genul de oameni cei mai fericiți, cei mai cu vazӑ și, ȋn ultimul rând, cei mai perfecți.

Deseori contactul nostru cu lumea este foarte des și, ca urmare, apelӑm la mica noastrӑ “baghetӑ magicӑ” care ne schimbӑ pe moment multe și ne face altfel de oameni. Normal cӑ nu va funcționa o viațӑ ȋntreagӑ, mascӑ fiind, se va deteriora, iar atunci când vei ȋncerca sӑ pozezi cu vechea ta metodӑ, aceasta nu va mai avea efect și vei fi deconspirat.

Creștin de ești, nu trebuie sӑ porți masca pӑcatului ȋn care sӑ ȋți ascunzi valoarea. Ȋndrӑznește ȋn fața lumii cu puritatea de creștin, și oricine va purta o mascӑ ȋn fața ta va fi deconspirat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s