Sunt ieri ce-am fost încă de mâine…..(1,2,3,4)

by Dyo on July 5,  2012

Primele trei părţi pot fi citite AICI 1, AICI 2 şi AICI 3.

Nu cred că se poate vorbi despre iubire la trecut. E adevărat, gramatica limbii noastre ne oferă compromisul unor timpuri trecute; putem spune am iubit, presupunând, aşa cum am învăţat la şcoală, că este vorba de o acţiune la timpul trecut, încheiată deja. Gramatica, asemeni geometriei, ne spune că anumite construcţii sunt posibile: ea nu poate însă să ne certifice semnificaţii. Eu cred că cel puţin în acest caz ea, gramatica, îşi dovedeşte limitele în faţa conţinuturilor pe care propoziţiile, frazele, construcţiile gramaticale încearcă să le transmită în comunicare.

A mânca este un verb care merge fără probleme la un, să zicem, perfect compus. “Am mâncat.” Era un măr pe masă iar acum nu mai este acolo, dovadă că verbul a mânca poate exprima fidel la un timp trecut o realitate incontestabilă. Una posibilă, de bun simţ. La fel stau lucrurile cu am scrisam citit,am votat …

Cu iubirea lucrurile stau altfel. Spui: am iubit. Ca şi cum ai putea încheia iubirea, ai putea trage la un moment dat o linie şi să concluzionezi că ai împlinit-o, că ai consumat acea iubire aşa cum se consumă un măr sau cum se citeşte o carte. Nu merge: iubirea de ieri, prin încheierea ei, colapsează în ea însăşi, asemeni unei găuri negre, negându-şi prin asta propria ei esenţă.

(Asta îmi aduce aminte de un slogan din Piaţa Universităţii din 1990, adresat lui Iliescu: “Ce-ai iubit în tinereţe, n-o să uiţi la bătrâneţe.”. Corect, nu-i aşa?)

“Iubirea nu va pieri niciodată” ne spune Apostolul în a sa epistolă a corintenilor. De regulă înţelegem că se vorbeşte despre o iubire abstractă, un obiect cu esenţă proprie, independent de fiinţe. Nimic mai trist decât să credem aşa ceva. Iubirea e în noi, dacă o avem într-adevăr. Ea există prin simplul fapt că iubim. Ea nu va pieri niciodată din inima lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, căci primeşte veşnicie din veşnicia Lui. Ea nu va pieri niciodată în cel ce iubeşte într-un prezent continuu, aflat în părtăşie cu Cel fără de început şi fără de sfârşit. Iată de ce creştinul nu poate spune niciodatăam iubit.

Frângerea unei iubiri – presupunând prin absurd că am putea vorbi despre aşa ceva – ar trebui să însemne şi frângerea celui ce pretinde o astfel de grozăvie. Iubirea te leagă de o persoană cu lanţuri ce îţi sunt peste puteri în ale le zdrobi. Iar tu, după ce ai iubit, o iei de la început şi spui că iubeşti din nou. Pesemne că îţi arde de glume.

Iubim la timpul prezent. Continuu. În caz contrar, vorbim despre simple emoţii trecătoare, superficiale, aidoma răcelilor de primăvară. Iubirea este impermeabilă curgerii timpului, incapabilă să îmbătrânească sau, asemeni lui Benjamin Button, să devină tot mai tânără.

Dacă este adevărat că ne trăim în plinătate omenia datorită faptului că iubim – căci fără de iubire suntem nimic, asemeni apostolului Pavel – atunci ne-ar prinde bine să înţelegem că veşnicia noastră are culoarea veşniciei iubirilor noastre. Iubeşte-L pe Dumnezeu şi vei creşte în asemănare cu Fiul Său. Iubeşte oamenii şi vei avea dreptul de a te considera om cu adevărat. Iubeşte dolarii şi viaţa ta va căpăta culoarea lor (mă rog, poate că unora le place …).

Nu uita însă că fiecare dintre aceste iubiri poartă cu sine o eternitate în timp, nemărginite orizonturi în spaţiu şi nemăsurate provizii de suferinţă. Cu o mică diferenţă aici: vom putea spune odată, cu încredere şi cu bucurie deopotrivă, fără teama de a greşi în vreun fel: am suferit. Acţiune petrecută în trecut, încheiată.

http://dyobodiu.wordpress.com/2012/07/05/sunt-ieri-ce-am-fost-inca-de-maine-4/

By cornelilioi Posted in Diverse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s